Thứ năm ,  14 /11 /2019
  THƯ VIỆN ẢNH  
VIDEO GIỚI THIỆU
 
   THÔNG BÁO 
Báo cáo Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

 BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Giám đốc: BS.NGUYỄN NGỌC MINH
Di động: 0988950788. Email:
THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn;
2. Ông Phạm Văn Tùng, Trường phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Phó đoàn;
3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Phó đoàn;
4. Ông Nguyễn Minh Sang, Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế, Thư ký;
5. Ông Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thành viên;
6. Ông Huỳnh Vũ Phong, Chánh Văn phòng Sở Y tế, Thành viên;
7. Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Thành viên;
8. Ông Trần Thanh Tùng. Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế. Thành viên;
9. Bà Hà Thị Mào, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Thành viên;
10. Ông Nguyễn Quốc Khải, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế, Thành viên;
11. Bà Trần Lê Chiêu Bích, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế, Thành viên;
12. Bà Ong Tú Mỹ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Thành viên;
13. Ông Trần Văn Sữa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phưóc Long, Thành viên;
14. Bà Ngô Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Gái Rai, Thành viên;
15. Bà Lưu Thị Hồng Vân, Phó Giám đổc Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình. Thành viên;
16. Ông Trương Huỳnh Hưng, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Thành viên;
17. Ông Nguyễn Văn Ký, Q.Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Thành viên.
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 241
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 2.90
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 4 14 47 17 0 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 4.88 17.07 57.32 20.73 0.00 82
Ngày.........tháng..........năm.........

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)

(đã ký)

Trần Hoài Đảo

THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)

(đã ký)

Nguyễn Minh Sang

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
(ký tên và đóng dấu)

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Minh

 

Ngày thông báo: 3/2/2017
 TÌM KIẾM
 

 
 
   LƯỢT TRUY CẬP
 

  Tháng này 2,195
  Tất cả 33,900
  Đang online 3
 
 
  LIÊN KẾT
 
 
 
                        Trang chủ | Góp ý   | Đăng nhập